Jobba ihop

Låt oss se vilka steg man bör komma att vidta för att uppnå för bra en hemsida.

1. Innehållet betyder allt
Utan ett bra innehåll blir dess omslag och layout utan betydelse.


2. Vilka blir besökarna?
Tänk efter vilka som troligen kommer att besöka din webbplats.Skriv vad du tror att dessa vill få ut av webbplatsen. Titta lite då och då på dessa anteckningar medan du utformar webbplatsen.


3. Skapa en översikt

Organisera sidorna ungefär som du organiserar filerna och mapparna på din dator.Tänk på att webbplatsen med tiden kanske kommer att expandera och att du är medveten om detta redan på planeringsstadiet.

4. Först med enbart text

Innnan du börjar strula med designen, bilderna, animeringarna och teckensmitten bör du skapa en version som enbart innehåller själva textmaterialet. Det blir då lättare att fokusera på innehåller och formuleringarna. Vänta med de visuella dimensionerna tills texten är färdigbeartbetad.

5. Komprimera texten

Skriv inte t.ex. "Klicka här ifall du vill läsa mer om webbplatsen". Låt länken i stället heta "Webbplatsen"

6. Menyn och innehållet

Webbplatsen huvudmeny bör innehålla rubriker på nivå 1 eller motsvarande.

7. Inbäddade länkar

Huvudmenyn ger en översikt av webbplatsstrukturen och länkarna på övriga sidor ger åtkomst till ämnen som har nära anknytning till den text där länkarna finns.

8. Sidorna och helheten

Varje sida kan vara en väg till en annan sida. Se till att ingen sida blir en återvändsgränd.

9. Innehållet betyder allt
Vänta nu, där var ju det första tipset!Det är dock helt sant. Koncentrera dig på innehållet - allting annat är egentligen bara fernissa.

10. Man behöver vara helt på det klara med målsättningen!
Innan blir utforma en webbplats måste man vända tillbaka, ta konceptet under omprövning och koncentrera på intentionerna. För att klara detta behöver du besvara följande frågor:
- Varför vill vi skapa en webbplats?
- Vad är kortsiktiga och långsiktiga målsättning?
- Hur ska tidsplanen se ut?

P r i s e r